fbpx

Forest eco notes

Forest novi model eco notesa u našoj ponudi za 2021 godinu. Ovaj model notesa urađen je u 5 osnovnih boja, unutra je krem papir koji je po obodu bojen u nijansi lastiša koji se nalazi sa spoljnje strane. Shodno napretku društva gde se svakodnevno teži ka očuvanju životne sredine tako je i ovaj proizvod urađen 100% sa eco standardima. Notes je urađen u domaćoj proizvodnji a po najvišim svetskim standardima.

Kao svi ostali modeli notesa iz naše ponude reklamnih materijala i notes FOREST je pogodan za brendiranje. Preporuka za brendiranje ovog notesa jeste sito štampa, digitalna uv štampa i folijo tisak tj blindruk. U koliko se radi o jednobojnom logotipu i većem broju komada onda je preporuka da se radi sito štampa .  Kada je potrebno da se radi logotip u punom koloru ili čak personalizacija onda je preporuka da se radi uv štampa. Dok kod potrebe da logo bude uradjen zlatnom ili srebrnom bojom tu je najbolje pristupiti folijotisku koji se radi uz pomoć folija u boji zlata ili srebra.


+ 381653399973