fbpx

Lasersko graviranje

Opis

Laserska gravura je savremena tehnika markiranja predmeta od drveta, klirita, plastike i različitih metalnih legura različitih oblika.

Lasersko graviranje je takodje veoma brza i efikasna tehnika za obilježavanje, markiranje, numeraciju, dekoraciju i sl na željenim predmetima. Lasersko graviranje je tehnika koja se prožima kroz veliki broj različitih oblasti u industiji. Laserskom gravurom mogu se dekorisati razni predmeti od zlata, srebra, mesinga pa čak i čelika uz pomoć takozvanoh YAG lasera. YAG laser je savremenija tehnologija lasrske gravure i samim tim postiže bolji i oštriji otisak u odnosu na sve predhodne generacije lasera CO2.

Laserska gravura je veoma zahvalna tehnika za graviranje i markiranje reklamnih proizvoda od plastike, drveta , metala i drugih sličnih artikala jer sam proces je veo brz . Laserskim graviranjem se mogu postići efekti na predmetima koji bi u drugim vrstama štampe bili veoma komplikovani za rad a samim tim bi i zahtevali više vremena za izradu. Laserska gravura je zahvalan proces brendiranja artikala jer sam otisak koji se urezuje u predmet je postojaniji od svih drugih oblika štampe. Otisak postignut laserskim graviranjem je trajan koliko i sam proizvod na kome je rađena laserska gravura. Napretkom tehnologije i digitalicacijom laseri su postali veoma brz način štampe različitih modela olovaka, upaljača, privezaka, rokovnika, setova, satova i ostalih reklamnih proizvoda. U današnje vreme se reklamni artikli proizvode sa preduslovima za neki vid laserskog graviranja. U zavisnosti da li je proizvod od aluminijuma, čelika, bakra, mesinga ili neke druge legure određuje se koja tehnika graviranja će se koristiti yag,co2 ili fiber. Prednosti ove vrste štampe je u tome što je svaki artikal bez obzira na vrstu materijala moguće persoanlizovati. Tako da se u vrlo kratkom roku može uraditi sa posvetom rokovnik, šolja, narukvica, kišobran. vinski set, penkala, privezak i mnogi drugi artikli koji se odaberu kao poklon ili reklamni materijal. Shodno brzini i kvalitetu cena nije faktor koji je otežavajuća okolnost već prednost jer se može uraditi jedan komad.

Kategorija: